Lavt selvværd og selvkritik

Hjælp til håndtering af lavt selvværd og selvkritik

At navigere i livet med lavt selvværd og selvkritik kan føles som en konstant kamp mod sig selv. Både lavt selvværd og selvkritik, som de fleste af os kender til i en eller anden grad, udgør en indre dialog præget af negativitet og tvivl om egen værdi. Lavt selvværd handler dybest set om en grundlæggende følelse af ikke at være god nok, mens selvkritik forstærker denne følelse med en hård og ofte uretfærdig indre kritiker. Disse problemer stammer typisk fra tidlige livserfaringer og bliver næret af sammenligninger med urealistiske idealer, hvilket kan underminere vores evne til at se vores sande værdi og potentiale. At forstå og adressere disse aspekter af vores selvopfattelse er essentielt for at forbedre vores mentale velvære og leve et mere tilfredsstillende liv. I min praksis tilbyder jeg metoder og teknikker, der er målrettet mod at genopbygge et sundt selvværd og udvikle en mere venlig og forstående tilgang til dig selv. 

Hvad er lavt selvværd og selvkritik?

Lavt selvværd er en dybtliggende følelse af ikke at leve op til enten vores egne eller andres standarder, hvilket kan have en lammende effekt på vores livsglæde og handlekraft. Det manifesterer sig som en indre overbevisning om at vi ikke er værdifulde eller fortjener at have det godt. Dette negative syn på os selv er ofte en underliggende årsag til mange personlige og relationelle problemer, og det kan føre til en vedvarende følelse af utilstrækkelighed og selvkritik, som holder os tilbage fra at gå efter vores drømme, og det der betyder noget for os. 

Hvordan skaber lavt selvværd og selvkritik problemer?

Symptomerne på lavt selvværd kan variere bredt, men inkluderer ofte en tendens til overdreven selvkritik, tvivl om egne evner og en generel tilbøjelighed til at undervurdere sig selv. Når vi lider af lavt selvværd, kan vi også vise tegn på undgåelsesadfærd, vi kan have svært ved at sætte grænser eller vi kan konstant søge efter bekræftelse fra andre. Denne tilstand kan resultere i følelsesmæssig sårbarhed og en tendens til at trække sig tilbage fra sociale interaktioner. 

Hvorfor kæmper så mange af os med lavt selvværd?

Årsagerne til lavt selvværd er mangefacetterede og kan inkludere tidlige erfaringer med kritik eller afvisning, urealistiske forventninger fra forældre eller samfundet, og vedvarende indre selvkritik. Stressfulde livsbegivenheder, såsom et brud eller jobtab, kan også forværre eller udløse følelser af lavt selvværd. Derudover spiller sammenligninger med andre via sociale medier en stadig større rolle i udviklingen af lavt selvværd hos mange af os. 

Behandling af lavt selvværd og selvkritik med Compassion Fokuseret Terapi

Behandling af lavt selvværd med Compassion-Fokuseret Terapi (CFT) tilbyder et kraftfuldt redskab til at tackle de dybereliggende årsager til selvkritik og negativ selvopfattelse. I CFT arbejder vi med at udvikle en mere omsorgsfuld og forstående tilgang til os selv, baseret på principper om mindfulness og accept. Ved at lære at møde vores egne tanker og følelser med compassion (at bemærke det der er svært og have et ønske om at være hjælpsom) snarere end fordømmelse, kan vi begynde lavt selvværd at ændre vores egen indre dialog og dermed grundlæggende forbedre forholdet til os selv, vores livskvalitet og samtidig forholdet til andre. 

Tag kontakt og få hjælp til at håndtere lavt selvværd

Er du klar til at arbejde med lavt selvværd og selvkritik, og få et mere omsorgsfuldt og støttende forhold til dig selv? Så tag kontakt til mig eller book en tid, så vi sammen kan lægge en plan for hvordan vi hjælper dig med dit lave selvværd eller din selvkritik.